Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi


İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz ve Amerikan edebiyatlarının yanı sıra, dünya edebiyatından örnekler öğretmeyi amaçlayan bir bölümdür. Edebiyat derslerinin yanında dilbilim, iletişim ve yazı derslerine de ağırlık verilmektedir. Bu bölümü bitiren öğrenciler, İngilizceyi kullanma konusunda yetkin, dünya edebiyatı konusunda bilgili, entelektüel birikimleri üst düzeyde bireyler yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü DİL-1

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Amacımız; dil bilinci gelişmiş, çeviriyi yalnızca dil düzeyinde gerçekleşen bir etkinlik değil, kültürler arası bir iletişim olarak algılayan Türkçe ile İngilizceye ve bu iki dilin kültürüne/kurumlarına hakim çeviri teknikleri, uygulamaları ve kuramları hakkında bilgi birikiminin yanında uluslararası ilişkiler, iktisat, hukuk gibi sosyal bilimler ile temel fen bilimlerinin alan bilgisi ve terimleri ile tanışarak yazılı ve sözlü çeviri konusunda uygulama deneyimi edinmiş çevirmenler yetiştirmektedir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü DİL-1

Mütercim-Tercümanlık (Rusça)

Bölümümüz Rusçayı en doğru şekilde anlamak, okuma, yazma ve çeviri yapabilme becerisi kazanmış, kendi dilinin ve kültürünün yanı sıra öğrendiği dilin halkına, kültürüne, bilim ve sanatına saygılı bir dil uzmanı olarak çok çeşitli meslek alanında çalışabilecek kişileri toplumumuza kazandırmayı amaçlamaktadır.

Rusça Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili Rusça
Puan Türü DİL-3

Psikoloji

Psikoloji bölümünün amacı insan davranışını psikoloji biliminin yöntemleri ile incelemesi konusunda bilgili, nitelikli, özgüven sahibi ve meslek ahlakının getirdiği sorumlulukların bilincinde insan gücü yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TM-3

Sosyoloji (Türkçe)

Sosyolojide kullanılan kavramlar ve teorik çerçeveyi yöntemsel tekniklerle birleştirerek araştırma yapabilen analitik ve eleştirel yeteneği yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TM-3

Sosyoloji

Sosyolojide kullanılan kavramlar ve teorik çerçeveyi yöntemsel tekniklerle birleştirerek araştırma yapabilen analitik ve eleştirel yeteneği yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili Karma
Puan Türü TM-3

Tarih

Tarih bölümü, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak uygulanan bir tarih öğretimini karşılaştırılmalı tarih anlayışını da benimseyerek vermektedir. Tarih bölümünde okuyan öğrenciler başta Türk kültürü olmak üzere çeşitli toplumların kültürlerini analiz ederek dünya tarihini kavramakta ve özgün bilgiler üretmektedirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TS-2

Türk Dili ve Edebiyatı

Bu bölüm, Türk dili ve edebiyatının tarihi gelişimi ve bugünü hakkında uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olan, alanla ilgili çalışma, tez veya proje yapabilen, Türk dilini en üst seviyede kullanabilen, eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma ve anlama yeteneğine sahip, folklorlarla ilgili derleme yapabilen, farklı bilgilere ulaşmak için kütüphane ve internetten yararlanabilen, yaşam boyu bilgi edinme bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TS-2

- Başa Dön -

Güzel Sanatlar Fakültesi


Sinema ve Televizyon

Amaç, sanatsal ve yaratıcı yönü gelişmiş sinemasal yapıtlar üretiminde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış sinemacılar ve televizyoncular yetiştirmektir. Güncel teknoloji ile yoğurulmuş program; senaryo, film yönetmenliği, görüntü, ses ve kurgu konularında deneyimli, toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, düşünen ve yorumlayabilen çağdaş sanatçılar yetiştirmeyi öngörmektir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili Karma
Puan Türü TS-1

Sinema ve Televizyon (Türkçe)

Amaç, sanatsal ve yaratıcı yönü gelişmiş sinemasal yapıtlar üretiminde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış sinemacılar ve televizyoncular yetiştirmektir. Güncel teknoloji ile yoğurulmuş program; senaryo, film yönetmenliği, görüntü, ses ve kurgu konularında deneyimli, toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, düşünen ve yorumlayabilen çağdaş sanatçılar yetiştirmeyi öngörmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TS-1

Grafik Tasarım

Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde verilen eğitim, plastik sanatları ‘ referans noktası’ alan olgusal bir temele dayanır. Amaç, bu disiplin kapsamındaki kuram ve uygulamaları araştırmak ve yaratıcı uygulamalar yapmaktır. Bu bağlamda öncelikli hedef toplumun sosyal ve estetik standartlarını yükseltmeyi, profesyonel zorunluluk olarak kabul edilen Grafik Tasarımcı yetiştirmek; tasarım ve üretim aşamalarında evrensel ölçütlere ulaşmaktır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü BÜÖYS

Tekstil ve Moda Tasarım

Tasarım bilgisine, uygulama yöntem ve tekniklerine sektöre sunabilecek yetkinliğe erişmiş tasarımcılar yetiştirir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü BÜÖYS

İletişim ve Tasarım

Güzel Sanatlar disiplinleri arasında plastik ve dramatik sanat özelliklerini bünyesinde birleştiren, günümüz gereksinimleri doğrultusunda gelişen iletişim teknolojilerinden yararlanan İletişim ve Tasarım bölümü, görsel teknolojiyi iletişim alanında ustalıkla kullanabilen, kurumların görsel kimliğini belirleyebilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TS-1

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Görsel sanatlar ve sahne sanatları alanında ihtiyaç duyulan kurum ve etkinliklerin organizasyona tanıtılması ve yönetilmesi konularında uzman sanat yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü BÜÖYS

Oyunculuk

Dramatik sanatlar dalında eğitim vermektedir. Bölüm; tiyatro, sinema ve televizyonun ihtiyaç duyduğu donanımlı oyuncu açığını karşılamayı hedeflemektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü BÜÖYS
- Başa Dön -

Hukuk Fakültesi


Hukuk

Amacımız, modern yaşamın gereklerini doğru algılayacak, hukuksal sorun ve kuralları farklı boyutları ile yorumlayabilecek, hukuk devleti kurallarını ve cumhuriyetin temel ilkelerini benimseyerek karşılaşılan hukuksal sorunlara en uygun çözüm yollarını geliştirebilecek, ulusal hukuk sisteminin yanı sıra hukukun evrensel kurallarını özümsemiş, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli alanlarda görev üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TM-3
- Başa Dön -

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İktisat (Türkçe)

İktisat eğitim ve öğretimi öğrencileri yaşanılan hayat karşısında bilimsel ve güncel bilgilerle donanımlı kılar.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TM-1

İktisat

İktisat eğitim ve öğretimi öğrencileri yaşanılan hayat karşısında bilimsel ve güncel bilgilerle donanımlı kılar.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili Karma
Puan Türü TM-1

İşletme

Bir işletmenin başarılı olabilmesi için misyonunu, vizyonunu, örgüt kimliğini ve kültürünü, amaç ve hedeflerini doğru biçimde tanımlaması gerekir. İşletmeler, ulusal ve küresel pazarlarda hedeflediği müşteri kitlesinin memnuniyetini sağlamaya çalışmalı rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetler üretebilmek için üretim, lojistik, finansman ve pazarlama konularında doğru kararlar alabilmelidir. Amacımız, süreçlerin etkin yönetimini gerçekleştirecek yeterlilikte bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip mezunlar yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TM-1

İşletme (İngilizce)

Bir işletmenin başarılı olabilmesi için misyonunu, vizyonunu, örgüt kimliğini ve kültürünü, amaç ve hedeflerini doğru biçimde tanımlaması gerekir. İşletmeler, ulusal ve küresel pazarlarda hedeflediği müşteri kitlesinin memnuniyetini sağlamaya çalışmalı rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetler üretebilmek için üretim, lojistik, finansman ve pazarlama konularında doğru kararlar alabilmelidir. Amacımız, süreçlerin etkin yönetimini gerçekleştirecek yeterlilikte bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip mezunlar yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü TM-1

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Amacımız; politika, ekonomi, sosyoloji ve hukuk alanlarında oluşan çok boyutlu disiplinler arası yapısıyla güncel hayata yönelik bir program sunmaktır.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü TM-2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Amacımız; uluslararası lojistik ve taşımacılık alanında sektörde uygulama ve araştırma pozisyonunda istihdam edebilmeleri için gerekli olan bilgi ve beceriyi yüksek düzeyde ortaya koymalarını sağlamaktır.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili Karma
Puan Türü TM-1

Uluslararası Ticaret

Uluslararası ticari ve ekonomik faaliyetler toplumların kalkınmalarına önemli bir etkiye sahiptir. Uluslararası Ticaret bölümü, bu yeni küresel düzende öğrencilerine gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak çağdaş işletmeci ve yöneticiler yetiştirmek amacındadır.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü TM-1

Uluslararası Ticaret (İngilizce)

Uluslararası ticari ve ekonomik faaliyetler toplumların kalkınmalarına önemli bir etkiye sahiptir. Uluslararası Ticaret bölümü, bu yeni küresel düzende öğrencilerine gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak çağdaş işletmeci ve yöneticiler yetiştirmek amacındadır.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü TM-1

Yönetim Bilişim Sistemleri

Amacımız; teknolojik değişimlerin verimli ve etkin olabilmesi için hem faaliyetin gerçekleştiği örgüt ve ilgili etkinliğin işleyişine hem de faaliyetin bilgisayarlı ortamlara taşınma ve işletme sürecine hakim uzmanlar yetiştirmektedir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili Karma
Puan Türü TM-1

Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Eğitim)

Amacımız; teknolojik değişimlerin verimli ve etkin olabilmesi için hem faaliyetin gerçekleştiği örgüt ve ilgili etkinliğin işleyişine hem de faaliyetin bilgisayarlı ortamlara taşınma ve işletme sürecine hakim uzmanlar yetiştirmektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TM-1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün temel hedefi öğrencilerin Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri anlama ve yorumlama yetilerini arttırmak; siyasal olayları ve yönetim süreçlerini derinlemesine kavrama, çözümleme ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneklerini geliştirmek; çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerileri olan, araştırmacı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve etik ilkelere uygun akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve bu çalışmaları toplumun yararına sunmak.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TM-2
- Başa Dön -

İletişim Fakültesi


Görsel İletişim

Görsel İletişim bölümü iletişim olgusu çerçevesinde görme ve algılama becerilerini çok yönlü olarak ele alarak geliştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Bölümün mezunları; görsel iletişim kültürü ve tekniklerini kazanmış kişiler olarak, boyutları her geçen gün genişleyen medyada (TV yayıncılığı, yaratıcı reklamcılık, video ve film yapımı, gazete ve dergi tasarımı, masaüstü yayıncılık, internet ve sosyal medya) çalışma olanağı bulacaktır.

İngilizce Hazırlık Tercihe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TS-1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Amacımız, gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak, iletişimin yazılı ve sözlü formlarını, pazarlama, örnek olaylar, istatistik, araştırma, tasarım, metin yazımı ve görselleştirme, medya planlama ve kampanya gibi konularını bilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TS-1

Medya ve İletişim

İletişim alanında yaşanan değişim ve gelişmelerin yarattığı gereksinimleri karşılamak üzere nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümün amacı, başta sosyal medya olmak üzere yeni iletişim ortamında çağın gereklerini yerine getirecek donanımlı, yetkin profesyonellerin medya sektöründe görev almasını sağlamaktır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TS-1

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Özel ve kamu yayıncılığı alanında yerel, ulusal ve uluslararası medya ortamında çalışabilecek ‘Televizyon Haberciliği ve Programcılığı’ dalında uzman yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TS-1

Yeni Medya

İletişim teknolojileri ve sistemlerdeki gelişmeler sayesinde her an, her yerde ulaşılabilir ve yayınlanabilir hale gelen bilgi, yeni iletişim ortamları yaratmaktadır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TS-1

Yeni Medya (İngilizce)

İletişim teknolojileri ve sistemlerdeki gelişmeler sayesinde her an, her yerde ulaşılabilir ve yayınlanabilir hale gelen bilgi, yeni iletişim ortamları yaratmaktadır.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü TS-1
- Başa Dön -

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği

Amacımız; ülkemizde araştırma kurumları ve sektör şirketleri arasında kabul görmüş genç bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir. Hedeflediğimiz bilgisayar mühendisi anlayışının temelinde, almış olduğu teorik bilgileri özümsemiş, uygulamalı pratik bilgiler ve projeler ile bilişim sektörünün temel gereksinimlerine çözüm üretebilecek bireyler yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Karma
Puan Türü MF-4

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Amacımız; öğrencilerimize bilim ve mühendislikte kuvvetli bir altyapı kazandırmak, hızla değişen elektronik haberleşme teknolojilerini tanıyan, kendini sürekli yenileyebilen mühendisler yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü MF-4

Endüstri Mühendisliği

Ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek, karşılaşılan problemlerin çözülmesinde ve stratejik kararların alınmasında öncü rol oynayan mühendisler yetiştirmek amacıyla; insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim verir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü MF-4

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek, karşılaşılan problemlerin çözülmesinde ve stratejik kararların alınmasında öncü rol oynayan mühendisler yetiştirmek amacıyla; insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim verir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü MF-4

Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim)

Ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek, karşılaşılan problemlerin çözülmesinde ve stratejik kararların alınmasında öncü rol oynayan mühendisler yetiştirmek amacıyla; insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim verir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü MF-4

İnşaat Mühendisliği

Amacımız, İnşaat Mühendisliği çalışma alanlarındaki proje ve uygulamalarda yönetici ya da çalışan olarak görev alabilecek temel eğitime ve öğrenebilme becerisine sahip, alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu gelişmeler doğrultusunda bilgilerini güncelleyebilen ve çalışma alanında bu yenilikleri uygulayabilen inşaat mühendisleri yetiştirmektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü MF-4

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Amacımız, İnşaat Mühendisliği çalışma alanlarındaki proje ve uygulamalarda yönetici ya da çalışan olarak görev alabilecek temel eğitime ve öğrenebilme becerisine sahip, alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu gelişmeler doğrultusunda bilgilerini güncelleyebilen ve çalışma alanında bu yenilikleri uygulayabilen inşaat mühendisleri yetiştirmektedir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü MF-4

İşletme Mühendisliği

Herhangi bir işletmenin kurulumundan, finansına; pazarlamasından, muhasebesine; yönetiminden, insan kaynaklarına kadar ve işletmenin destek hizmet faaliyetlerinde yer alan her konuda bilgiyi; mühendislik temeli üzerine veren ve geleceğin analitik düşünme yeteneği yüksek yöneticilerini yetiştirmeye ve değişik teknolojik çevrelerde faaliyet gösteren örgütlere sistemi ve süreci tasarlama, kurmak ve uygulamak üzere odaklanmış bir bölümdür.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü MF-4

Makine Mühendisliği

Amacımız; mühendislik problemlerini tanımlayabilen, bu problemlere verimli, ekonomik ve standartlara uygun çözümler üretebilecek, takım çalışmasına yatkın, iletişim kurabilen, meslek etiğine sahip, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan çağın sorunlarına duyarlı, bilgi ekonomisi ortamında inovasyon odaklı kariyer yapabilecek girişimci makine mühendisleri yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü MF-4

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Amacımız; mühendislik problemlerini tanımlayabilen, bu problemlere verimli, ekonomik ve standartlara uygun çözümler üretebilecek, takım çalışmasına yatkın, iletişim kurabilen, meslek etiğine sahip, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan çağın sorunlarına duyarlı, bilgi ekonomisi ortamında inovasyon odaklı kariyer yapabilecek girişimci makine mühendisleri yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü MF-4

İç Mimarlık

İç Mimarlık bölümünün temel amacı; yaratıcı ve yaşanabilir iç mekanlar tasarlayan, planlayan ve detaylandıran, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış çağdaş iç mimarlar yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü BÜÖYS

İç Mimarlık (İngilizce)

İç Mimarlık bölümünün temel amacı; yaratıcı ve yaşanabilir iç mekanlar tasarlayan, planlayan ve detaylandıran, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış çağdaş iç mimarlar yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü BÜÖYS

Mimarlık

Mimarlık fayda güden sanat, uygulamalı bilim ve teknoloji, insan çevresini yaratma, yapma ve kalitesini yükseltme çabası, bir tasarım ve yapım ‘disiplini’ ve bunları uygulamaya yönelik bir meslek olarak görülmektedir. Bu tanımlara uygun olarak düzenlenen mimarlık eğitim programı, gerekli kuramsal ve uygulamaya dönük dersler, stüdyo ve proje çalışmaları ile desteklenen mimari tasarım çalışmaları üzerine kurgulanmıştır.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili Karma
Puan Türü MF-4

Mimarlık (İngilizce)

Mimarlık fayda güden sanat, uygulamalı bilim ve teknoloji, insan çevresini yaratma, yapma ve kalitesini yükseltme çabası, bir tasarım ve yapım ‘disiplini’ ve bunları uygulamaya yönelik bir meslek olarak görülmektedir. Bu tanımlara uygun olarak düzenlenen mimarlık eğitim programı, gerekli kuramsal ve uygulamaya dönük dersler, stüdyo ve proje çalışmaları ile desteklenen mimari tasarım çalışmaları üzerine kurgulanmıştır.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü MF-4

Yazılım Mühendisliği

Amacımız; tıbbi teşhis ve tedavi uygulamalarından bankacılığa, mühendislikten sosyal bilgilere, telekomünikasyon uygulamalarından hizmet sektörüne, sanattan istatistiksel çalışmalara kadar tüm alanlarda yazılım problemlerini disiplinler arası bir çalışma ile çözümleyebilen mühendisler yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili Karma
Puan Türü MF-4
- Başa Dön -

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu


Bankacılık ve Finans

Bilim ve teknoloji alanında gelişmeler sonucu etkinlik alanları sürekli büyüyen ve önemi artan bankacılık ve finans sektörüne nitelikli, uluslararası ekonomik ilişkileri değerlendirebilen, finansal işlemlere yönelik teoriyi ve pratiği birleştirebilen bu işlemlere yönelik risk ve getiri analizi yaparak, makro ve mikro yönde çalışmalar yapabilen, sosyal ve girişimci yönü kuvvetli, ekip çalışmasına yatkın, müşteri odaklı, analitik düşünme yeteneğine sahip, sorgulayıcı ve hızlı çözüm üretici bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü TM-1

Bankacılık ve Finans (İngilizce)

Bilim ve teknoloji alanında gelişmeler sonucu etkinlik alanları sürekli büyüyen ve önemi artan bankacılık ve finans sektörüne nitelikli, uluslararası ekonomik ilişkileri değerlendirebilen, finansal işlemlere yönelik teoriyi ve pratiği birleştirebilen bu işlemlere yönelik risk ve getiri analizi yaparak, makro ve mikro yönde çalışmalar yapabilen, sosyal ve girişimci yönü kuvvetli, ekip çalışmasına yatkın, müşteri odaklı, analitik düşünme yeteneğine sahip, sorgulayıcı ve hızlı çözüm üretici bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü TM-1

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe)

Endüstriyel Tasarım, seri üretime dayalı her türlü nesne, sistem ve kullanım eşyasının tasarlanmasını kapsayan bir disiplin ve meslek dalıdır. Amacımız; karşılaştığı problemleri güncel teknolojiler ve yöntemler aracılığı ile yorumlayıp akılcı ve yenilikçi çözümlere dönüştürebilen, takım çalışmasına yatkın tasarımcılar yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü BÜÖYS

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstriyel Tasarım, seri üretime dayalı her türlü nesne, sistem ve kullanım eşyasının tasarlanmasını kapsayan bir disiplin ve meslek dalıdır. Amacımız; karşılaştığı problemleri güncel teknolojiler ve yöntemler aracılığı ile yorumlayıp akılcı ve yenilikçi çözümlere dönüştürebilen, takım çalışmasına yatkın tasarımcılar yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Karma
Puan Türü BÜÖYS

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları; akademik bilgilerle donatılmış ve yine akademik platformda kazandırılan sektörel becerilere sahip, Türk ve dünya mutfak sanatlarının tüm inceliklerini en iyi şekilde bilen, mutfak tasarımı, işleyişi ve yönetimiyle ilgili her türlü donanıma sahip, çeşitli yelpazede yer alan yiyecek ve içecek işletmelerinde etkinlik ve verimliliği geliştirmek suretiyle yöneticilik vasıf ve bilgilerine sahip, takım çalışmasına yatkın, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, gözlemleyen ve analiz eden, sorunları en hızlı şekilde ve kısa sürede çözen, sektörde geleceğin söz sahibi, başarılı, lider şeflerini ve yöneticilerini yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-4

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi; borsa ve yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği, türev araçların alım-satım konusunda finansal piyasalara yetkin personel yetiştiren bir bölümdür. Bölümde, finansal piyasaların işleyiş mekanizması, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasasında arz ve talep süreci, hukuki ve idari düzenin yanı sıra; finansal aracı kuruluşların fonksiyonlarına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-6
- Başa Dön -

Meslek Yüksekokulu


Adalet

Adalet Programında; adalet sistemi içerisinde yer alan mahkemelerin, hukuk bürolarının ve avukatların, resmi ve özel kurumların ihtiyaç duyduğu yardımcı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla vasıflı elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Adalet programındaki bir diğer amacımız ise ön lisans eğitimini tamamlamış başarılı ve hedefleri olan öğrencilerimizin, DGS sınavını kazanarak Hukuk Fakültelerinde lisans öğrenimlerine devam edebilmeleridir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-3

Adalet (İÖ)

Adalet Programında; adalet sistemi içerisinde yer alan mahkemelerin, hukuk bürolarının ve avukatların, resmi ve özel kurumların ihtiyaç duyduğu yardımcı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla vasıflı elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Adalet programındaki bir diğer amacımız ise ön lisans eğitimini tamamlamış başarılı ve hedefleri olan öğrencilerimizin, DGS sınavını kazanarak Hukuk Fakültelerinde lisans öğrenimlerine devam edebilmeleridir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-3

Anestezi

Operasyon esnasında anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eden ve uygulamayı hazırlayan, seçilen anestezi yöntemine göre kullanılacak ilaç ve malzemeleri hazırlayan, anestezinin en doğru şekilde uygulanmasını, sürdürülebilmesini ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olan, anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutan, hasta ve anestezi işlemine ait izlem bulgularını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile paylaşan ve anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın uyanma odasından odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olan anestezi teknikerleri yetiştirmektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Anestezi (İÖ)

Operasyon esnasında anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eden ve uygulamayı hazırlayan, seçilen anestezi yöntemine göre kullanılacak ilaç ve malzemeleri hazırlayan, anestezinin en doğru şekilde uygulanmasını, sürdürülebilmesini ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olan, anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutan, hasta ve anestezi işlemine ait izlem bulgularını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile paylaşan ve anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın uyanma odasından odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olan anestezi teknikerleri yetiştirmektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi operasyona hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personellerini, sağlık sektörünün en önde gelen tedavi yöntemlerinden biri olan cerrahi alanda görev yapan ameliyathane teknikerlerini yetiştirir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)

Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi operasyona hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personellerini, sağlık sektörünün en önde gelen tedavi yöntemlerinden biri olan cerrahi alanda görev yapan ameliyathane teknikerlerini yetiştirir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)

Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Aşçılık

Aşçılık Programının amacı üstün bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yönetici şefler yetiştirmek, zengin Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda korunmasını sağlamak ve bu kültürü uluslararası alanda tanıtmaktır. İki yıllık program süresince adaylara en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının tüm inceliklerini öğretmenin yanı sıra yiyecek- içecek işletmeciliğinin temel bilgilerinin verilmesi de amaçlanmaktadır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-4

Aşçılık (İÖ)

Aşçılık Programının amacı üstün bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yönetici şefler yetiştirmek, zengin Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda korunmasını sağlamak ve bu kültürü uluslararası alanda tanıtmaktır. İki yıllık program süresince adaylara en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının tüm inceliklerini öğretmenin yanı sıra yiyecek- içecek işletmeciliğinin temel bilgilerinin verilmesi de amaçlanmaktadır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-4

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Programı finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programımız sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında iş hayatına olabildiğince hazır başlamasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak programımızda İktisat, Muhasebe, İşletme, Hukuk derslerinin yanı sıra Bankacılık ve Sigortacılığa yönelik mesleki dersler yer almaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları bankalarda, sigorta şirketlerinde ve diğer finans kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-6

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

Bankacılık ve Sigortacılık Programı finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programımız sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında iş hayatına olabildiğince hazır başlamasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak programımızda İktisat, Muhasebe, İşletme, Hukuk derslerinin yanı sıra Bankacılık ve Sigortacılığa yönelik mesleki dersler yer almaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları bankalarda, sigorta şirketlerinde ve diğer finans kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-6

Basım ve Yayın Teknolojileri

Bu program, basın yayın, iletişim ve reklam sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü, çağın beklentilerini karşılayacak kalitede yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yükseköğretim programıdır. Öğrenciler, Macintosh bilgisayarlarda uygulanan bilgisayar destekli programlar vasıtasıyla elektronik multimedya tasarımı alanında deneyim kazanmaktadır. Program, kültür, sanata ve reklamcılıkla ilişkin oluşturulan temel altyapı üzerine; dijital tasarım, dijital baskı teknikleri, 3 boyutlu grafik tasarım, tipografi konularında temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-5

Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ)

Bu program, basın yayın, iletişim ve reklam sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü, çağın beklentilerini karşılayacak kalitede yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yükseköğretim programıdır. Öğrenciler, Macintosh bilgisayarlarda uygulanan bilgisayar destekli programlar vasıtasıyla elektronik multimedya tasarımı alanında deneyim kazanmaktadır. Program, kültür, sanata ve reklamcılıkla ilişkin oluşturulan temel altyapı üzerine; dijital tasarım, dijital baskı teknikleri, 3 boyutlu grafik tasarım, tipografi konularında temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-5

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı, bilgisayar kullanımı, yazılım tasarımı, bilgi güvenliği, donanım bakım onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilimdir. Bu programın amacı bilgisayar teknolojileri konusunda çalışacak, görevi itibariyle üst mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik eleman olan teknikerler yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

Bilgisayar Programcılığı, bilgisayar kullanımı, yazılım tasarımı, bilgi güvenliği, donanım bakım onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilimdir. Bu programın amacı bilgisayar teknolojileri konusunda çalışacak, görevi itibariyle üst mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik eleman olan teknikerler yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim)

Bilgisayar Programcılığı, bilgisayar kullanımı, yazılım tasarımı, bilgi güvenliği, donanım bakım onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilimdir. Bu programın amacı bilgisayar teknolojileri konusunda çalışacak, görevi itibariyle üst mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik eleman olan teknikerler yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Çocuk Gelişimi

Programın amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, çağdaş, çocuk ve insan sevgisi ile bütünleşmiş nitelikli okul öncesi eğitim elemanları yetiştirmektir. Hedefimiz çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, özenli yaratıcı ve saygılı çocuk gelişimciler yetiştirmektir. Bu programın mezunları okulların ana sınıflarında, kreşlerde, hastanelerin çocuk servislerindeki oyun odalarında çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda yeterli bilgiye sahip yardımcı eğitmen olarak çalışabilmektedirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-4

Çocuk Gelişimi (İÖ)

Programın amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, çağdaş, çocuk ve insan sevgisi ile bütünleşmiş nitelikli okul öncesi eğitim elemanları yetiştirmektir. Hedefimiz çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, özenli yaratıcı ve saygılı çocuk gelişimciler yetiştirmektir. Bu programın mezunları okulların ana sınıflarında, kreşlerde, hastanelerin çocuk servislerindeki oyun odalarında çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda yeterli bilgiye sahip yardımcı eğitmen olarak çalışabilmektedirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-4

Dış Ticaret

Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, milli ekonomilerin hızla birbirine uyum sağlaması ve ülkemizin Avrupa Birliği ile yakınlaşma çalışmaları sonucunda, Bu Programının önemi ve gerekliliği giderek artmaktadır. Dış Ticaret programının amacı, dış ticaret, gümrük mevzuatı konularında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Meslek elemanı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı gümrüklerde, özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya serbest olarak gümrük komisyonculuğu yapabilirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-6

Dış Ticaret (İÖ)

Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, milli ekonomilerin hızla birbirine uyum sağlaması ve ülkemizin Avrupa Birliği ile yakınlaşma çalışmaları sonucunda, Bu Programının önemi ve gerekliliği giderek artmaktadır. Dış Ticaret programının amacı, dış ticaret, gümrük mevzuatı konularında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Meslek elemanı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı gümrüklerde, özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya serbest olarak gümrük komisyonculuğu yapabilirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-6

Diş Protez Teknolojisi

Diş Protez teknikeri, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikeridir. Diş protez teknikerleri, diş hekimince alınan ağız ölçülerinden model hazırlar. Hazırlanan modeller üzerinde; sabit ve hareketli bölümlü protezlerin şekillendirilmesini, döküm yöntemiyle çoğaltılmasını, bunlara tesviye ve cila ile estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar. Çatlayan ve kırılan protezlerin tamirini yapar. Diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik apareyleri hazırlar.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Diyaliz

Böbrek hastaları için kullanılan diyaliz makinalarının hastaya uygulanması, kullanımı ve bakımında çalışacak teknik eleman yetiştirmektir. Diyaliz teknikerleri tüm resmi ve özel sağlık kurumlarında, hastane ve diyaliz merkezlerinde iş bulma imkanına sahiptirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Diyaliz (İÖ)

Böbrek hastaları için kullanılan diyaliz makinaların hastaya uygulanması, kullanımı ve bakımında çalışacak teknik eleman yetiştirmektir. Diyaliz teknikerleri tüm resmi ve özel sağlık kurumlarında, hastane ve diyaliz merkezlerinde iş bulma imkanına sahiptirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Elektronörofizyoloji

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Elektronörofizyoloji (İÖ)

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Odyometri

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Odyometri (İÖ)

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Perfüzyon Teknikleri

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Perfüzyon Teknikleri (İÖ)

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Fizyoterapi

Fizyoterapi Programında; Doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup fizyoterapist tarafından tedavisi belirlenen hastalara, gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını uygulayabilecek yetenekte, bilgili, merhamet ve sevgi hisleri ile dolu, çağa uygun teknolojik ekipmanları kullanabilecek seviyede teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Fizyoterapi (İÖ)

Fizyoterapi Programında; Doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup fizyoterapist tarafından tedavisi belirlenen hastalara, gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını uygulayabilecek yetenekte, bilgili, merhamet ve sevgi hisleri ile dolu, çağa uygun teknolojik ekipmanları kullanabilecek seviyede teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı Bölümü, her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler. Hedeflenen mezun profili iyi bir tasarımcı olmanın gerektirdiği zengin dünya görüşüne sahip, okuyan, irdeleyen, yeniliklere açık, duyarlı ve yaratıcı bir kişiliktir. Bölüm, bu hedefi gerçekleştirmek için çağdaş bilgisayar laboratuvarından, sürekli güncellenen eğitim programından ve en önemlisi nitelikli eğitim kadrosundan yararlanır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-5

Grafik Tasarımı (İÖ)

Grafik Tasarımı Bölümü, her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler. Hedeflenen mezun profili iyi bir tasarımcı olmanın gerektirdiği zengin dünya görüşüne sahip, okuyan, irdeleyen, yeniliklere açık, duyarlı ve yaratıcı bir kişiliktir. Bölüm, bu hedefi gerçekleştirmek için çağdaş bilgisayar laboratuvarından, sürekli güncellenen eğitim programından ve en önemlisi nitelikli eğitim kadrosundan yararlanır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-5

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek nitelikli, iyi yetişmiş, etik değerlere sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve giderek karmaşıklaşan üretim-yönetim ilişkileri, işletmelerin iyi yönetilmesi ve üretilenin tüketilmesini yaşamsal kılmaktır. Bu bağlamda işletmelerde üretilen ürün ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak için yoğun iletişim çalışmalarına başvurulmaktadır. İletişim etkinliğinin daha verimli olması açısından günümüzde bu doğrultuda bilimsel yöntemlere dayalı çalışmalar yapılmaktadır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-4

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek nitelikli, iyi yetişmiş, etik değerlere sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve giderek karmaşıklaşan üretim-yönetim ilişkileri, işletmelerin iyi yönetilmesi ve üretilenin tüketilmesini yaşamsal kılmaktır. Bu bağlamda işletmelerde üretilen ürün ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak için yoğun iletişim çalışmalarına başvurulmaktadır. İletişim etkinliğinin daha verimli olması açısından günümüzde bu doğrultuda bilimsel yöntemlere dayalı çalışmalar yapılmaktadır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-4

İlk ve Acil Yardım

Programın amacı; hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara profesyonelce temel ve ileri yaşam desteği verebilen; hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapabilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

İlk ve Acil Yardım (İÖ)

Programın amacı; hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara profesyonelce temel ve ileri yaşam desteği verebilen; hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapabilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

İnsan Kaynakları Yönetimi

Günümüz çalışma hayatının artan rekabet ortamında, işletmelerin birbirleri ile olan var olma, tutunma ve büyüme yarışında, insan kaynağı potansiyelinin tam anlamı ile kullanılabilmesine, insanın yaratıcı zeka ve yeteneklerinin üst seviyede devreye girmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle işletmelerin üretimini veya hizmetini kaliteli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir forma dönüştürecek olan “insan” faktörünü, bulunduğu kuruma kazandıracak olan yapı, İnsan Kaynakları departmanıdır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-6

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Programı; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuat ile birlikte hem ulusal hem de uluslararası anlamda güncel hayatı takip edebilen, kendince yorumlayabilen ve mesleki etik kurallara uygun davranabilecek, sağlıklı ve güvenlikli bir iş yeri ortamı sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ)

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

İnşaat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi programının amacı statik ve mimari projeyi doğru yorumlayabilen, gerektiğinde proje tasarımını ve çizimini tek başına uygulayabilen, mesleği ile ilgili mimari ve statik paket programlara hakim, yapı malzemelerinin özelliklerini bilen, beton karışım hesabı yapan, keşif, metraj, hak ediş düzenleyebilen, ölçüm teknikleri ve aplikasyon konularında bilgili, arazi ölçümü yapabilen, edindiği teorik bilgileri staj döneminde pekiştiren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ara elemanlar yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

İnşaat Teknolojisi (İÖ)

İnşaat Teknolojisi programının amacı statik ve mimari projeyi doğru yorumlayabilen, gerektiğinde proje tasarımını ve çizimini tek başına uygulayabilen, mesleği ile ilgili mimari ve statik paket programlara hakim, yapı malzemelerinin özelliklerini bilen, beton karışım hesabı yapan, keşif, metraj, hak ediş düzenleyebilen, ölçüm teknikleri ve aplikasyon konularında bilgili, arazi ölçümü yapabilen, edindiği teorik bilgileri staj döneminde pekiştiren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ara elemanlar yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

İşletme Yönetimi

Bu programın amacı öğrencilere evrensel bir bilim dalı olarak işletme ve orta düzey işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandırmaktır. İşletme programı mezunları, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olabilir veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilirler. İşletmeci; kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kişidir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-6

İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim)

Bu programın amacı öğrencilere evrensel bir bilim dalı olarak işletme ve orta düzey işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandırmaktır. İşletme programı mezunları, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olabilir veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilirler. İşletmeci; kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kişidir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-6

Lojistik

Lojistik, rekabet avantajı sağlamak için günümüzde ve gelecekteki en büyük önem arz eden hizmet alanlarından biridir. Lojistik Programı küresel rekabet ortamında bu alandaki gelişmeleri izleyebilen, endüstriyel uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayabilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Tedarik Zinciri ve Lojistik alanındaki mevzuatlar, endüstriyel uygulama pratikleri, satın alma yöntemleri, bilgi paylaşımı ve buna yönelik kurulan ortaklıklar/stratejik işbirlikleri, dağıtım kanallarının tasarımı gibi konular program süresince değişik açılardan ele alınacak, öğrencilerin bilgi ve becerini geliştirmelerine katkıda bulunacaktır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-6

Lojistik (İÖ)

Lojistik, rekabet avantajı sağlamak için günümüzde ve gelecekteki en büyük önem arz eden hizmet alanlarından biridir. Lojistik Programı küresel rekabet ortamında bu alandaki gelişmeleri izleyebilen, endüstriyel uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayabilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Tedarik Zinciri ve Lojistik alanındaki mevzuatlar, endüstriyel uygulama pratikleri, satın alma yöntemleri, bilgi paylaşımı ve buna yönelik kurulan ortaklıklar/stratejik işbirlikleri, dağıtım kanallarının tasarımı gibi konular program süresince değişik açılardan ele alınacak, öğrencilerin bilgi ve becerini geliştirmelerine katkıda bulunacaktır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-6

Makine

Makine Programı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu yetkinlikte, geleneksel üretim metotlarına hakim, sorumluluk alabilen, teorik ve pratik bilgiler arasındaki ilişkiyi kurmayı başarabilen, mühendis ile teknisyen arasındaki boşluğu doldurabilen, özgüveni gelişmiş teknik ara eleman yetiştiren bir programdır. Makine Programından mezun olan öğrenciler; teknik ve mesleki resim çizebilme ve okuyabilme, bilgisayar destekli çizim programlarını kullanarak tasarım yapabilme, malzeme seçimi yapabilme, imalat yöntemlerini tanıma, hidrolik ve pnömatik sistemlerde işlem yapabilme, makine elemanları üzerinde hesaplama yapabilme, kalite yönetim sistem ve mevzuatına hakim olabilme gibi beceriler kazanmaktadırlar.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Makine (İÖ)

Makine Programı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu yetkinlikte, geleneksel üretim metotlarına hakim, sorumluluk alabilen, teorik ve pratik bilgiler arasındaki ilişkiyi kurmayı başarabilen, mühendis ile teknisyen arasındaki boşluğu doldurabilen, özgüveni gelişmiş teknik ara eleman yetiştiren bir programdır. Makine Programından mezun olan öğrenciler; teknik ve mesleki resim çizebilme ve okuyabilme, bilgisayar destekli çizim programlarını kullanarak tasarım yapabilme, malzeme seçimi yapabilme, imalat yöntemlerini tanıma, hidrolik ve pnömatik sistemlerde işlem yapabilme, makine elemanları üzerinde hesaplama yapabilme, kalite yönetim sistem ve mevzuatına hakim olabilme gibi beceriler kazanmaktadırlar.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Mimari Restorasyon

Programımız tarihi eserler üzerinde uygulama yapacak olan restoratörlerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bölümümüzde Teknik çizim, Rölöve, Auto cat, Bezeme teknikleri, Ahşap Yapım teknikleri ve elemanları, tavan ve duvar süslerinin öğretildiği Geleneksel Türk El Sanatları ve Uygulamaları dersi, konservasyon Proje ve Türk Hat Sanatı Tarihi dersleri bulunmaktadır bu derslerin konması amacı ara eleman olarak yetiştirilen öğrenci eğer isterse dikey geçiş sınavına girerek İç Mimarlık, Mimarlık ,Güzel sanatlar Çini onarım bölümleri gibi lisans programlarına geçtiğinde bu bölümlerde rahatlıkla okuyup Lisans bitirmesidir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-5

Moda Tasarımı

Moda tasarımı, moda endüstrisi, ticaret ve ulusal ekonominin gelişimine odaklanarak, öğrencilerin akademik ve uygulama ihtiyaçlarını eşit şekilde karşılayan bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerinin modaya katkıda bulunmalarına imkân sağlayacak olan program, dersler, seminerler, öğrencilerle birebir görüşmeler, sunumlar, atölye çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretler ve stajlarla entelektüel ve mesleki gelişim sağlanması hedefiyle kurulmuştur. Program, moda alanında yetkin kaynakları içeren bir kütüphaneye, online veri tabanlarına, çizim ve tasarım stüdyoları ile gerekli teknik ekipmanla donatılmış atölyelere sahiptir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-5

Moda Tasarımı (İÖ)

Moda tasarımı, moda endüstrisi, ticaret ve ulusal ekonominin gelişimine odaklanarak, öğrencilerin akademik ve uygulama ihtiyaçlarını eşit şekilde karşılayan bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerinin modaya katkıda bulunmalarına imkân sağlayacak olan program, dersler, seminerler, öğrencilerle birebir görüşmeler, sunumlar, atölye çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretler ve stajlarla entelektüel ve mesleki gelişim sağlanması hedefiyle kurulmuştur. Program, moda alanında yetkin kaynakları içeren bir kütüphaneye, online veri tabanlarına, çizim ve tasarım stüdyoları ile gerekli teknik ekipmanla donatılmış atölyelere sahiptir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-5

Optisyenlik

Programın amacı; Göz hastalıkları uzmanı doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satabilen sağlık elemanı yetiştirmektir. Program mezunları, özel sektörde optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlük yapabilirler ya da kendi iş yerlerini açabilirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Optisyenlik (İÖ)

Programın amacı; Göz hastalıkları uzmanı doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satabilen sağlık elemanı yetiştirmektir. Program mezunları, özel sektörde optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlük yapabilirler ya da kendi iş yerlerini açabilirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Patoloji ve Laboratuvar Teknikleri

Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. İlerleyen teknolojinin ve yeni tekniklerin kullanıldığı bu alanda teknik ve teorik donanımı tam olan patoloji laboratuvar teknikerleri önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde tıpta uzmanlık öğrenci adaylarının tercihlerinde daha fazla yer verdikleri bu alanda; yetişen uzman doktorların sayısı ile orantılı tekniker ihtiyacı artış gösterecektir. Üniversitelerin ve araştırma hastanelerinin ülkedeki dağılımı göz önüne alındığında iş bulmada bölgeler arası farklılık bulunmamaktadır. Patoloji Laboratuvarlarında; doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen teknik elemanları yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Patoloji ve Laboratuvar Teknikleri (İÖ)

Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. İlerleyen teknolojinin ve yeni tekniklerin kullanıldığı bu alanda teknik ve teorik donanımı tam olan patoloji laboratuvar teknikerleri önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde tıpta uzmanlık öğrenci adaylarının tercihlerinde daha fazla yer verdikleri bu alanda; yetişen uzman doktorların sayısı ile orantılı tekniker ihtiyacı artış gösterecektir. Üniversitelerin ve araştırma hastanelerinin ülkedeki dağılımı göz önüne alındığında iş bulmada bölgeler arası farklılık bulunmamaktadır. Patoloji Laboratuvarlarında; doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen teknik elemanları yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Radyoterapi

Radyoterapi, radyasyon adı verilen yüksek enerjili partiküllerin hastalıkların tedavisinde kullanılmasıdır. Radyoterapi veya radyasyon teknikerleri, tedavi sırasında size doğru pozisyonu vererek radyasyon üreten cihazları kullanmaktan sorumludurlar. Radyoterapi programının amacı, radyasyonu sağlayan makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Radyoterapi (İÖ)

Radyoterapi, radyasyon adı verilen yüksek enerjili partiküllerin hastalıkların tedavisinde kullanılmasıdır. Radyoterapi veya radyasyon teknikerleri, tedavi sırasında size doğru pozisyonu vererek radyasyon üreten cihazları kullanmaktan sorumludurlar. Radyoterapi programının amacı, radyasyonu sağlayan makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını gerek teorik ve gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile yetiştirmektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirip ön lisans diploması alanlara “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı verilir ve hastaneler başta olmak üzere, tıbbi laboratuvarlarda, rehabilitasyon merkezlerinde, özel sigorta şirketlerinde, sağlık turizmi şirketlerinde, ilaç firmalarında, ecza depolarında, tıbbi cihaz üreten endüstri firmalarında vb. gibi tüm sağlık kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-6

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Radyo ve televizyon programcılığının hedefi radyo ve televizyon yayıncılığının esaslarını öğrenciye aktararak, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve programcılıkla ilgili sorunların çözümünde stüdyo sistemleri bilgisine sahip personel yetiştirmektir. Bu programın amacı; teorik eğitimle birlikte yürütülen uygulamalı eğitimle radyo ve televizyonculuk alanlarında nitelikli eleman yetiştirmektir. Mezun olan öğrencilerimiz, Yönetmen Yardımcılığı, Yapım Asistanlığı, Senaryo ve Metin Yazarlığı, Muhabirlik, Kameramanlık, Ses ve Işık Sorumlusu olarak iş bulabilmektedirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-4

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)

Radyo ve televizyon programcılığının hedefi radyo ve televizyon yayıncılığının esaslarını öğrenciye aktararak, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve programcılıkla ilgili sorunların çözümünde stüdyo sistemleri bilgisine sahip personel yetiştirmektir. Bu programın amacı; teorik eğitimle birlikte yürütülen uygulamalı eğitimle radyo ve televizyonculuk alanlarında nitelikli eleman yetiştirmektir. Mezun olan öğrencilerimiz, Yönetmen Yardımcılığı, Yapım Asistanlığı, Senaryo ve Metin Yazarlığı, Muhabirlik, Kameramanlık, Ses ve Işık Sorumlusu olarak iş bulabilmektedirler.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-4

Tekstil Teknolojisi

Öğrencilerimize Tekstil-Konfeksiyon sektöründe üretim planlama, model tasarımı koleksiyon ve numune hazırlama aşamasından üretim sonuna kadar ürünün her safhasında, üretime yönelik, nitelikli ara elemanları yetiştirmek üzere eğitim verilmektedir. Tekstil Teknolojisi programından mezun olan öğrencilerin tekstil sektörünün her hangi bir dalında istihdam edilirler. Yüksekokulumuzda tekstilin bir alt dalı olan ayrıca ülkemizin gerek ihracatı gerekse istihdama katkısında önemli bir yeri olan konfeksiyon eğitimi, tekstil-konfeksiyon sektöründe meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin dört yarıyıllık ders programımıza yansıtılması ile verilmektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-1

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıpta kullanılan geleneksel laboratuvar teknikleri yanında modern teknikleri de bilen uygulayabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, toplam kalite felsefesini ve etik değerleri benimseyen, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda alanın gereksinimlerini karşılayabilen, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapabilen, hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan laboratuvar süreçlerinin tüm alanlarında hizmet verebilecek, özel ve kamu laboratuvarlarında çalışabilecek meslek elemanı yetiştirmek hedeflenmektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)

Tıpta kullanılan geleneksel laboratuvar teknikleri yanında modern teknikleri de bilen uygulayabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, toplam kalite felsefesini ve etik değerleri benimseyen, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda alanın gereksinimlerini karşılayabilen, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapabilen, hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm laboratuvar modalitelerde Biokimya, Mikrobiyoloji, Seroloji, Patoloji aynı zamanda genetik laboratuvar süreçlerinin tüm alanlarında hizmet verebilecek bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli, özel ve kamu laboratuvarlarında çalışabilecek meslek elemanı yetiştirmek hedeflenmektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Ülkemizin temel sektörlerden biri haline gelmiş olan turizm sektörünün iyi yetiştirilmiş, işinde uzman, nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik iki yıllık ön lisans eğitim öğretim olarak hizmeti vermekte olan Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programında; işini İngilizce ve bilgisayar ortamında yapabilen, sektörde kullanılan bilgi işlem sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilen, okulda edindiği mesleki bilgi ve beceri dışında sektörde ayrıca ikinci bir eğitime alınmaya ihtiyacı duyulmayan, mesleklerini yaşam biçimleri olarak benimsemiş gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-5

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Sağlık sektörünün her alanında, sekreterya hizmetleri adı altında, hastalara ait tanı ve tedavileri yazıp, kaydedip arşivleyen, basılı veya elektronik ortama kayıtlı bilgi ve belgeleri derleyen, tıbbi terminolojiye hakim, yazılı ve sözlü iletişim kurarak sağlık hizmeti alan ve verenlere zaman ve emek tasarrufu sağlayan, etik kurallara saygılı meslek mensupları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-3

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Globalleşen dünyada, ülkeler ve kültürler arası ilişkiler arttıkça çevirinin önemi giderek artmakta ve çevirmenlerin üstlendiği misyon da daha önemli hale gelmektedir. Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programının hedefi, öğrencilerin çeviriyle ilgili akademik ve iş hayatlarında başarılı olabilmeleri; İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için öğrencilere gerekli olan dil becerilerini kazandırmak ve farklı sektörlerde çeviri yapabilecek alanında uzman nitelikli çevirmenler yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü YGS-3

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ)

Globalleşen dünyada, ülkeler ve kültürler arası ilişkiler arttıkça çevirinin önemi giderek artmakta ve çevirmenlerin üstlendiği misyon da daha önemli hale gelmektedir. Beykent Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programının hedefi, öğrencilerin çeviriyle ilgili akademik ve iş hayatlarında başarılı olabilmeleri; İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için öğrencilere gerekli olan dil becerilerini kazandırmak ve farklı sektörlerde çeviri yapabilecek alanında uzman nitelikli çevirmenler yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık Zorunlu
Eğitim Dili İngilizce
Puan Türü YGS-3
- Başa Dön -

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


Hemşirelik

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Odyoloji

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-2

Sağlık Yönetimi

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alınması Planlanmaktadır

İngilizce Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Dili Türkçe
Puan Türü YGS-6
- Başa Dön -